App Home

Parkeren met ProPark

ProPark is een gratis te downloaden app om sneller en eenvoudiger te parkeren. ProPark maakt gebruik van de bestaande sms-parkeerplatformen voor het uitvoeren van de parkeertransactie. Alle Belgische sms-parkeerdiensten worden ondersteund. Gebaseerd op de interne GPS wordt de parkeerzone bepaald of de dichtstbijzijnde parkeerautomaat (met nummer) voorgesteld. Het resultaat wordt op een stratenplan getoond of gepresenteerd in een lijst gesorteerd op afstand. De bepaling gebeurt op basis van de parkeerzones en niet louter op afstand. Deze unieke plaatsbepaling is mogelijk dankzij de samenwerking met de door ProPark ondersteunde steden.

ProPark is niet enkel gratis te downloaden, ook het gebruik is gratis. In vergelijking met andere sms-parkeerapps is er geen extra kost (buiten de standaard sms-parkeerkosten).ProPark locaties

ProPark is de enige app ontwikkeld in samenwerking met de steden en gemeenten. Alle parkeerinformatie wordt door de deelnemende steden verzameld en opgeladen in de applicatie.

Deelnemende steden (alfabetisch)

ProPark beschikbaarheid

ProPark is de enige parkeer app die voor 3 mobiele platformen is ontwikkeld voor de hoogste performantie en stabiliteit.