iPhone

SMS parkeren met ProPark

ProPark voor iPhone maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger via SMS te parkeren. Gebaseerd op de interne GPS wordt de parkeerzone bepaald of de dichtstbijzijnde parkeerautomaat (met nummer) voorgesteld. Het resultaat wordt op een stratenplan getoond of in een lijst gesorteerd op afstand.

Meerdere nummerplaten kunnen worden geconfigureerd. De uit deze lijst gekozen nummerplaat wordt gebruikt bij een volgende parkeertransactie.

Het starten van de parkeertransactie is zeer eenvoudig. Er moet geen sms bericht meer worden ingetoetst. ProPark vormt automatisch het sms bericht en stuurt dit naar de sms shortcode van toepassing op de locatie waar men zich bevindt.

Na het starten van de parkeersessie is het ook mogelijk via ProPark de sessie te beeindigen.

Bij iedere parkeertransactie kan men een foto en notitie opslaan (vb. de omgeving waar het voertuig staat geparkeerd). Alle parkeertransacties worden bijgehouden in een lijst. Via deze historiekfunctie kan je de foto’s en nota’s bekijken en opgeslagen transacties verwijderen.

Naast het functionele, is er ook het informatieve aspect : tarieven van de huidige locatie worden getoond met doorverwijzigingen naar de officiele websites.